Our doctors

ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ทีมแพทย์ของเราเป็นกลุ่มแพทย์ยุคใหม่ที่มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในศาสตร์การแพทย์สาขาใหม่ๆ ของโลก ไม่ว่าจะเป็น Lifestyle Medicine, Antiaging &Regenerative Medicine, Functional medicine ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ Science based มีผลการวิจัยศึกษารองรับ (Evidence based) เป็นศาสตร์การแพทย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก

คุณจึงเชื่อมั่นได้ว่า เราจะดูแลรักษาสุขภาพของคุณ ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมเทคโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

นพ. จุทศ จักกายชวดล

M.D., MBA, ABAARM

นพ. ภัทร วิริยะบัณฑิตกุล

M.D. ABAARM